1700 ارزیابی و نظارت
2300 اعتبارسنجی
60 توانمندسازی
230 سرمایه گذاری و مشاوره تامین مالی
1700 ارزیابی و نظارت
2300 اعتبارسنجی
60 توانمندسازی
230 سرمایه گذاری و مشاوره تامین مالی

ارائه خدمت به بیـش از ۱۴۰ شرکت مســــتقر در پـــارک فنـــــاوری پردیـــــس و ۱۹۰۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان کشور

ما مفتخریم که توانسته‌ایم از سال 94 تاکنون با استفاده از ظرفیت‌های پارک فناوری پردیس و با بهره‌مندی از شبکه مشاوران خبره به بیش از 140 شرکت، ارائه‌ی خدمت نماییم.

تجربه های ما

ارائه‌ی مشاوره و خدمات تخصصی به شرکت‌های فناور

همه ی تجربه ها

مطالب آموزشی

تحول ابتدا در افکار
رخ می دهد ...

چرخه حیات اکوسیستم استارتاپی

سازمان

راهبردها

تفاوت تنبلی و اهمال‌کاری

نقش خلاقیت در کارآفرینی

سازمان

تاریخچه سرمایه گذاری خطرپذیر

سرمایه گذاری

عضویت خبرنامه