خدمت

تــوانمنــــدسازی و توسعه بازار

چرا توانمندسازی و توسعه بازار؟

تعریــف

تــوانمنــــدسازی و توسعه بازار

شرکت توانمندسازان فناوری های نوین؛ مستقر در پارک فناوری پردیس با پشتوانه و تجربه 10 ساله مدیران و کارشناسان صندوق توسعه فناوری‌‌های نوین در امر تجاری سازی و توانمندسازی شرکت های دانش بنیان و فناور، با بهره‌گیری از شبکه‌ی مشاوران و خبرگان خود در صنایع مختلف و با هدف توانمندسازی، توسعه بازار وافزایش بهره وری شرکت های فناور و دانش بنیان قدم در  این عرصه گذاشته است.

درخواست این خدمت

برای درخواست این خدمت برای ما پیام ارسال نمایید تا همکاران ما باشما تماس بگیرند.

تجربه های این خدمت