خدمت

سرمــــایه‌گــذاری و تامین مالی

چرا سرمایه گذاری؟

تعریــف

سرمــــایه‌گــذاری و تامین مالی

ما با کمک به تیم‌ها و شرکت‌های کارآفرین از زمان ورود به بازار تا زمان تثبیت در بازار مربوطه و گسترش و تسلط بر بازار منطقه، با استفاده از شبکه مشاوران و شرکت‌های تخصصی زیر مجموعه مانند: شتاب‌دهنده‌های نوآوری، شرکت تخصصی مشاوره و مدیریت و صندوق‌های جسورانه بورسی همراهی مطمئن برای همه‌ی شرکت های نوآور و فناور خواهیم بود.

درخواست این خدمت

برای درخواست این خدمت برای ما پیام ارسال نمایید تا همکاران ما باشما تماس بگیرند.

تجربه های این خدمت