خدمت

سرمایه‌گذاری

کمک به تیم‌ها و شرکت‌های کارآفرین از زمان ورود به بازار تا زمان تثبیت در بازار مربوطه،  گسترش و تسلط بر بازار منطقه با استفاده از شبکه مشاوران و شرکت‌های تخصصی زیر مجموعه شامل شتابدهنده‌های نوآوری، شرکت تخصصی مشاوره و مدیریت و صندوق‌های جسورانه بورسی بهره خواهیم برد.

چرا سرمایه گذاری؟


با شنیدن واژه‌ی "سرمایه‌گذاری" هر کدام از ما یک موضوع خاص در ذهنمان تداعی می شود. برخیاز ما تالار شیشه‌ای بورس را به یاد می‌آوریم و برخی دیگر احتمالا به فکر بازارارز و طلا خواهیم افتاد. ولی تعریف سرمایه گذاری در شرکت توانمندسازان متفاوت است.قصد ما از سرمایه گذاری (investment)کمک به شرکت های کارآفرین و فناور و تیم های آن‌ها برای شروعی استاندارد و واردشدن به بازار و ایجاد جایگاهی مطلوب در حوزه ی کاری مورد نظر است تا شرکت هابتوانند در مدت زمان کمتری به ثبات و بهره وری بیشتری در بازار دست پیدا کنند. کهدر این راه از با کمک شبکه ای از مشاوران و شرکت‌های تخصصی زیر مجموعه خود، شما رادر این راه همراهی خواهیم کرد.

این خدمت شامل :

مشارکت در پروژه های شرکت های فناور

توانمندسازان با طرحها و پروژه هایی که ایده های جذابی در حوزه های فناورانه داشته باشد مشارکت و تعامل خواهد داشت تا طرح مورد نظر را به اهدافی که برای آن ترسیم شده است نزدیک تر سازد.

شناسایی طرح‌ و فناوری‌های نوین به منظور سرمایه گذاری خطرپذیر

سرمایه‌گذاری خطر پذیر یا به عبارتی دیگر سرمایه گذاری کارآفرینی برای تأمین سرمایه لازم برای شرکت‌ها و کسب‌ و کارهای نوپا (استارتاپ) و کارآفرین که مستعد جهش و رشد ارزش هستند پدید می آیند که با شناسایی طرح ها و ایده ها و فناوری های نوین شرایط را برای شروع پروژه ها فراهم می کنند.

غربالگری و ارزیابی موشکافانه طرح ها

طرح های سرمایه‌گذاری ایده‌هایی هستندکه به نوعی فرصت سرمایه‌گذاری به حساب می‌آیند. بدیهی است هر فرصت سرمایه‌گذاری بایدبه دقت مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی باید همه جانبه و به صورت حرفه‌ای انجام شود.

ارزش گذاری شرکت‌های فناور نوپا (Startup)

ارزش‌گذاری دقیق یک طرح یا استارتاپ  نیازمند دانش،تخصص و تجربه برای در نظر گرفتن تمام جنبه‌های درونی آن شرکت، حوزه فعالیت آن، وضعیت کلان اقتصادی است که توانمندسازان می تواند با بهره از تخصص خود و دانش روز این خدمت را به بهترین نحو انجام دهد.

تعیین شاخص‌های کلیدی عملکرد

شاخص‌های کلیدی عملکرد به ما می‌گویندآیا هدف‌گذاری ما درست بوده، آیا در پیمودن مسیر درست عمل کرده‌ایم و آیا به اهدافی که داشتیم نزدیک هستیم. تعیین شاخص‌های کلیدی عملکرد باعث می شود طرح های سرمایه گذاری همیشه در چهارچوب معینی حرکت کند. 

تشکیل سبد سرمایه‌گذاری در طرح‌های فناور و شرکت‌های نوپا

تشکیل سبد سرمایه گذاری یا همان پرتفویدر طرح های فناور و شرکت های نوپا  دارای یک سری مزایا و ویژگی هایی همچون تنوع بخشی (diversification ) می باشد. تنوع بخشی باعث افزایش بازدهی و کاهش ریسک می‌گردد و تشکیل سبدسرمایه گذاری در جهت کاهش ریسک در پیشبرد طرح های فناور و شرکت های نوپاست.

مدیریت، نظارت و راهبری طرح‌های فناورانه

در مدیریت و نظارت تیم باید تمامی جنبه‌های پروژه را بررسی شود و از اجرای درست و به موقع آنها، در محدوده‌ی بودجه‌ای که برای‌طرح ها در نظر گرفته شده است اطمینان حاصل کنند. برای موفقیت در این خدمت مهارت راهبری و مدیریت نقش تعیین کننده ایدارد. 

Alternate Text Alternate Text
تجربه های این خدمت
همه تجربیات
Alternate Text

درخواست خدمت

در صورتی که قصد دریافت این خدمت را دارید، می توانید از این طریق پیام .خود را برای ما ارسال نمایید تا همکاران ما با شما تماس بگیرند