خدمت

ارزیابی و امکان‌سنجی

نحوه ارزیابی و امکان‌سنجی

تعریــف

ارزیابی و امکان‌سنجی

بخش ارزیابی و اعتبارسنجی شرکت توانمندسازان فناوری های نوین به پشتوانه سابقه 10 ساله تیم تجاری سازی صندوق توسعه فناوری‌های نوین و در اختیار داشتن مشاوران خبره در حوزه‌های تخصصی؛ نسبت به تجاری سازی، ارزیابی و نظارت طرح ها و پروژه های شرکت های فناور ورود کرده و خدمات خود را متناسب با طرح ها و موضوعات مورد نظر ارائه می نماید.

درخواست این خدمت

برای درخواست این خدمت برای ما پیام ارسال نمایید تا همکاران ما باشما تماس بگیرند.