خدمت

تجاری سازی

بخش تجاری سازی شرکت توانمندسازان فناوری های نوین به پشتوانه سابقه 10 ساله تیم تجاری سازی صندوق توسعه فناوری های نوین و در اختیار داشتن مشاوران خبره در حوزه های تخصصی، نسبت به تجاری سازی، ارزیابی و نظارت طرح ها و پروژه های شرکت های فناور ورود کرده و خدمات خود را متناسب با طرح ها و موضوعات مورد نظر ارائه می نماید.

نحوه ارزیابی و اعتبارسنجی


این خدمت شامل :

تدوین طرح‌ کسب و کار

یک از متفاوت ترین بخش های حوزه ی کارآفرینی مربوط به طرح کسب کار یابه اصطلاح رایج تر Business Plan می باشد که امروزه به آن به عنوان یک پروژه نگاه می‌کنند. پلنی که باید در مدتی محدود و مشخص تهیه و تنظیم شود تا پس از آن مراحل بعدی کار آغاز گردد و همچنین مطالعات امکانسنجی اقتصادی طرح‌ها، که می بایست برای اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری در یک پروژه متضمن مبنایی فنی، اقتصادی و بازرگانی باشد.

ارزیابی ساختار و فرآیندهای سازمانی

یک سازمان نوعی از یک واحد اجتماعی متشکل از افراد است که برای دستیابی به اهداف جمعی مدیریت می شوند. هر سازمان دارای ساختار مدیریتی خاص خود هستند، که روابط بین کارمندان مختلف، وظایفی که آنها انجام می دهند و نقش ها و مسئولیت های ارائه شده را تعریف می کند برای انجام وظایف مختلف می باشد. سازمانی که به خوبی سازماندهی شده، هماهنگی موثر را به دست می آورد، بهعنوان ساختار، کانال های ارتباطی رسمی را مشخص می کند و نحوه فعالیت های جداگانه افراد را با هم مرتبط می کند.

نظارت بر حسن اجرای تعهدات

نظارت بر حسن اجرای تعهدات طرح‌های فناورانه در مورد طرح ها یا ایده های بازارپسندی که قابلیت اجرائی و انجام داشته باشد. که در این نظارت متخصصان شرکت با اتکاء بر دانش علمی و فنی خود بر حسن انجام کار تعهدات داده شده نظارت می نماید. در این وضعیت شرکت می تواند در عین نظارت نسبت به ارائه مشاوره های تخصصی در هر مرحله از کاربرای بهبود روند اجرای طرح اقدامات لازم را صورت دهد.

ارزیابی عالیه و صحت‌سنجی

ارزیابی عالیه و صحت‌سنجی طرح‌های تدوینشده جهت سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات مالی یکی دیگر از خدمات تجاری سازی شرکت توانمندسازان می باشد که این خدمت یکی از اقدامات مهم و تاثیرگذاردر جهت ایجاد سرمایه گذاری در طرح و پروژه ها می باشد.

ارزیابی و اعتبارسنجی شرکت

 ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه بندی شرکت‌های متقاضی خدمات مالی؛ که این خدمت برای نمایان ساختن توانایی و تمایلیک کسب و کار برای عمل به تعهدات مالی خود به طور کامل است. در این روش ریسک اعتباری کسب ‌و کارها بر اساس یک مدل علمی مشخص و دقیق بررسی می ‌شود و رتبه هر متقاضی محاسبه می ‌شود. بدین ترتیب رتبه اختصاص داده شده بیانگر ریسک فروش اعتباری یا ارائه تسهیلات به شخص حقوقی یا شرکتی است که رتبه بندی می شود. رتبه بندی شرکت ها شامل تحلیل تمام مولفه‌ های موثر بر اعتبار شرکت می باشد.

ارزشگذاری فناوری و دارایی های نامشهود

امروزه بخش زیادی از اموال شرکت‌ها مربوط به دارایی‌های نامشهود آن‌ها می‌باشد. در این شرایط مدیران مالی، حسابداران، حسابرسان و مدیران اجرائی با مسائلی در تعیین ارزش دارایی شرکت‌ها روبرو می‌شوند که در گذشته به ندرت مواجه بودند. مسائلی از قبیل تعیین وضعیت مالی شرکت و تنظیم گزارش‌های مالی برای افراد داخل و خارج از سازمان، تصمیم به خرید یا فروش دارایی، تصمیم به ادغام یا کسب شرکت‌‌ها و مواردی از این دست به سادگی گذشته قابل حل نیستند. درفرایند حل تمام این مسائل، تعیین ارزش دارایی‌های نامشهود، عاملی حیاتی به شمار می رود.

Alternate Text Alternate Text
Alternate Text

درخواست خدمت

در صورتی که قصد دریافت این خدمت را دارید، می توانید از این طریق پیام .خود را برای ما ارسال نمایید تا همکاران ما با شما تماس بگیرند