تــــجربه های ما

  • تولیدکننده دستگاه سی تی اسکن
  • تولیدکننده دستگاه ها و قطعات پیشرفته مورد استفاده در مراکز رادیوتراپی
  • تولیدکننده دستگاه ایکس ری بازرسی کانتینری 
  • و ...

خدمات ارائه شده :

ارزیابی و امکان‌سنجی

شرح خدمات ارائه شده:

آیا تمایل دارید خدمات ارائه شده به این شرکت را از توانمندسازان دریافت کنید؟