تــــجربه های ما

  • تولیدکننده کنتورهای آلتراسونیک گاز
  • تولیدکننده کنتور های توربینی گاز
  • تولیدکننده تصحیح کننده های الکترونیکی گاز
  • تولیدکننده آنالایزرهای پایش لحظه ای )آنلاین( و پرتابل گازهای خروجی از دودکش
  • تولیدکننده سیستم های پایش لحظه ای خروجی های فلر)فلومتر و ارزش حرارتی( در صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی
  • تولیدکننده تجهیزات نمونه برداری (Sample Conditioning System)
  • تولیدکننده غبارسنج های آنلاین و پرتابل )خروجی فیلترها)
  •  ارائه مشاوره مهندسی درخصوص استانداردها و قوانین حاکم بر سیستم های پایش آنلاین
  •  و...

خدمات ارائه شده :

ارزیابی و امکان‌سنجی

شرح خدمات ارائه شده:

آیا تمایل دارید خدمات ارائه شده به این شرکت را از توانمندسازان دریافت کنید؟