تــــجربه های ما

خدمات ارائه شده :

ارزیابی و امکان‌سنجی

شرح خدمات ارائه شده:

ارائه خدمات ذیل در حوزه صنعت معدن:

 • مهندسی 
 • مشاوره
 • طراحی پایه 
 • طراحی تفضیلی
 • مطالعات امکان سنجی 
 • نظارت کارگاهی و عالیه
 • خرید و تامین کاتلا
 • مدیریت جامع پروژه‌ها (MC)
 • مدیریت طرح و ساخت (EPC)
 • پیش راه اندازی و راه اندازی
 • تحقیق و توسعه
 • مهندسی ارزش

آیا تمایل دارید خدمات ارائه شده به این شرکت را از توانمندسازان دریافت کنید؟