اداره برق منطقه‌ای تهران

خدمات رسانی

کارگزار نظارت بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی

محصولات | خدمت : خدمات شهری

خدمات دریافتی :

توانمندسازی و توسعه بازار

شرح خدمات ارائه شده:

ارائه گزارشات آماری

تاسیسات سازی برق

ارائه اطلاعات پروژه ها

خدمات انرژی های تولید پراکنده برق

درخواست خدمات پیمانکاری حوزه برق

خدمات رفع خاموشی و مشکلات فنی برق

برگزاری آموزشهای مرتبط با توزیع و انتقال برق

ارائه تسهیلات حمایتی شرکت های توزیع نیروی برق به تحقیقات، مقالات

آنچه اداره برق منطقه‌ای تهران درباره توانمندسازان می گوید :
________ ________

مدیر عامل اداره برق منطقه‌ای تهران

مهندس آرش كردي

آیا تمایل دارید خدمات ارائه شده به این شرکت را از توانمندسازان دریافت کنید؟

توانمندسازی و توسعه بازار