ویژگی‌های ساختار سازمانی استاندارد

یک ساختار سازمانی، سلسله مراتبی استاندارد از عملکردها است. این ساختار است که تعیین می‌کند که شما چگونه می‌توانید گروه‌ها را تقسیم، هماهنگ و هدایت کنید. همچنین این ساختار است که برای دستیابی به هدف و دیدگاه سازمانی، سمت‌ها را تعیین می‌کند و وظایف را شرح می‌دهد.
11 دی 1278

هنگام انتخاب یک ساختار سازمانی، به ویژگی‌ها باید توجه کرد؛ چرا که ویژگی ساختارها در مدیریت پروژه اهمیت دارد. نکات کلیدی برای در رسیدن به یک ساختار سازمانی استاندارد عبارتند از:

1. متمرکز شدن

متمرکز شدن به معنای آن است که مدیریت ارشد یا مدیرعامل، تمام تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها را انجام می‌دهد. این ساختار روی قدرت بالایی زنجیره متمرکز است؛ به این معنی که قدرت از بالای زنجیره به بخش‌هایی پایینی توزیع می‌شود.

2. محدوده کنترل

محدوده کنترل به تعداد افرادی گفته می‌شود که به مدیر بخش گزارش ارائه می‌کنند. بنابراین اگر 3 نفر به شما به عنوان یک مدیر گزارش ارائه دهند، پس محدوده کنترل شما 3 خواهد بود.

3. تقسیم کار

یک مدیر می‌تواند پروژه‌ای بزرگ را به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم کند. این تقسیم کار به افراد اجازه می‌دهد تا یک کار مشخص را در مدت زمان کوتاه‌تری انجام دهند.

4. دپارتمان سازی

در این فرایند، یک سازمان به گروه‌ها یا دپارتمان‌های کوچک‌تر تقسیم می‌شوند. این بدان معناست که بر اساس وظایف یا شغل، افراد گروه‌بندی می‌گردند.

5. زنجیره فرمان

زنجیره فرمان ارتباط مستقیمی با سلسله مراتب گزارش‌دهی در سازمان دارد. این روش اطمینان حاصل می‌کند که هر مدیری نسبت به وظایف مشخص خود مسئول باشد.

6. تنظیم و تصویب

این مدیرعامل است که فرایندها و وظایفی که به جریان کار کمک می‌کند را تنظیم و نهایی می‌کند، سپس آن‌ها را به صورت مستقیم به کارمندان، تیم‌ها یا کل سازمان ارجاع می‌دهد.

مقاله های مشابه